Repical

Vrije Universiteit Amsterdam

vu1

Vrije Universiteit Amsterdam (VUA)

La Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) és una gran universitat finançada per l’Estat amb més de 26.000 estudiants i més de 2.000 empleats acadèmics. La universitat es va fundar en 1880 i durant l’últim segle no ha deixat de créixer. En l’actualitat compta amb dotze facultats, que realitzen recerques sobre una àmplia gamma de ciències tècniques, naturals i humanitàries. Associat a la Universitat VU està el Centre Mèdic Universitari d’Amsterdam (UMC). Els seus objectius principals són parar esment als pacients en estreta col·laboració amb la recerca científica, l’ensenyament acadèmic i la formació postuniversitària. Les nostres activitats d’atenció al pacient comprenen tant l’atenció bàsica com l’atenció clínica d’alt nivell com a centre de referència nacional i internacional. En els esforços científics de la VUA, aproximadament 700 investigadors aspiren a una posició competitiva a nivell nacional i internacional en els seus camps de la ciència, incloent, entre altres, la filosofia mèdica i la reflexió ètica, la participació dels pacients i la diversitat i la implementació de serveis assistencials innovadors. La VUA i la VUmc participen en diversos centres nacionals de recerca d’excel·lència i en més de quaranta escoles de recerca reconegudes. Els comitès d’avaluació de visitants han reconegut repetidament l’alta qualitat de la recerca tant en la VUA com en la VUmc. La VUA i la VUmc tenen com a objectiu destacar en la recerca traslacional dirigida a traslladar el coneixement de les ciències de laboratori als individus, pacients, poblacions i societat sans.

La Secció de Psicologia Clínica de la VUA és ben coneguda i respectada pel seu treball en assajos clínics aleatoris (ECA) sobre la prevenció i el tractament de trastorns mentals comuns. Està integrat en l’Institut de Recerca en Salut Pública d’Amsterdam. També alberga el Grup de Recerca en Salut Mental Global i Intercultural (president: prof. dr. Marit Sijbrandij), que se centra en la prevenció i el tractament de traumes i adversitats en poblacions globals. Existeix una col·laboració formal amb l’OMS en forma de Centre Col·laborador (CC) de l’OMS per a la Recerca i Difusió d’Intervencions Psicològiques. La recerca acadèmica i l’educació en la VUA, inclosa la Secció de Psicologia Clínica, es caracteritza per un alt nivell d’ambició i fomenta la comunicació i les idees lliures i obertes.

Membres de l'equip

Investigador Principal

Investigadora postdoctoral

Investigadora postdoctoral

Investigadora postdoctoral

Investigadora Predoctoral