Estudi Repical

Reducció de l’impacte psicosocial de la pandèmia COVID-19 en professionals de residències per persones grans o amb discapacitat

Les residències geriàtriques i els centres sociosanitaris són proveïdors d’atenció mèdica a poblacions de pacients particularment vulnerables als efectes de la COVID-19.

Els treballadors/es d’aquestes instal·lacions han hagut de fer front a les difícils condicions de treball derivades de la situació de pandèmia, fet que  incrementa el risc de patir malestar psicològic i problemes de salut mental.

REPICAL és un projecte de recerca que té per objectiu millorar i promoure la salut emocional i benestar del col·lectiu de treballadors/es de residències i centres sociosanitaris.

El projecte REPICAL és un estudi finançat per la Fundació la Marató de TV3 (Codi projecte: 202114) que es desenvoluparà durant els anys 2022-2024. El projecte és coordinat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu – Fundació Sant Joan de Déu i es porta a terme en col·laboració amb la “Universidad Autónoma de Madrid” i la “Vrije Universiteit Amsterdam”.

Objectius

Quines són les necessitats?

Identificar i comprendre les necessitats i condicions existents dels/les treballadors/es de residències i centres sociosanitaris per tal d’adaptar les intervencions psicosocials  prèviament desenvolupades per la Organització Mundial de la Salut (OMS).

Millora del benestar

Millorar la resiliència, el benestar i la salut mental del col·lectiu en qüestió mitjançant la  implementació d’una intervenció remota i esglaonada.

Identificació de factors clau

Identificar de manera fiable els predictors dels efectes de la intervenció per a reduir els símptomes de malestar psicològic.

Impacte en la societat

Proporcionar orientació a les autoritats regionals i nacionals sobre com aplicar i ampliar ràpidament eines eficaces per a mitigar l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en els treballadors/es de residències i centres sociosanitaris.