Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Fundació de Recerca Sant Joan de Déu (FSJD)

La Fundació Sant Joan de Déu (FSJD) és una organització privada de recerca sense ànim de lucre fundada en 2002. La seva missió és contribuir a la millora de la salut i el benestar de les persones fomentant, secundant i gestionant les activitats de recerca i innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) entre altres organitzacions vinculades. La FSJD ofereix serveis especialitzats i suport als investigadors de l’Hospital i a les seves activitats de recerca.

L’estructura de la FSJD inclou una Unitat d’Assajos Clínics, l’Oficina de Suport a la Recerca, el Departament d’Administració i Recursos Humans, el Comitè Ètic de Recerca Clínica, la Gestió del Coneixement i la Comunicació, el Departament de Participació del Pacient en la Recerca, entre altres instal·lacions i serveis.

Per a potenciar la recerca traslacional i la innovació, la FSJD va posar en marxa al febrer de 2015 l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu juntament amb la PSSJD, l’Hospital Infantil de Barcelona Sant Joan de Déu, l’Institut de Biomedicina i l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona i el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

L’equip de la FSJD té una reeixida experiència en el suport a projectes que lideren la innovació organitzativa en els sistemes sanitaris.

La seva tercera part vinculada Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) és una institució privada sense ànim de lucre i un centre de referència en l’atenció sanitària integradora i contínua.

La seva xarxa inclou instal·lacions sanitàries, docents i de recerca integrades en dues àrees d’especialització: Els serveis de Salut Mental i l’Hospital General. La seva àrea de servei inclou aproximadament un milió de persones.

També se centra en reunir científics de recerca bàsica i clínics de recerca en les àrees de salut pública, trastorns mentals i discapacitat.

Membres de l'equip

Investigador Principal

Investigadora Post-doctoral i coordinadora del projecte

Investigadora Pre-doctoral

Investigadora Pre-doctoral

Psicòloga general sanitària

Psicòleg clínic

Investigadora postdoctoral